TÜRMOB – LUCA
e-Dönüşüm Çözümleri

Geleceğe en yakın olan,teknolojiyi kullanandır.
TÜRMOB – LUCA tecrübesiyle elektronik dönüşüme güçlü bir rehber eşliğinde hazır olun.

Neden e-Dönüşüm ?

Türkiye’de Vergi Usul Kanunu ile hayata geçirilen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda muhafaza ve ibrazına uygun olarak uygulamaya geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) vb. gibi dijital dönüşüm uygulamalarıdır.
Ticari iş akışında verilerin daha hızlı, güvenli ve pratik hale gelmesinin en önemli adımlarında birisi e-Dönüşüm uygulamalarıdır. Bu uygulamalar sayesinden ciddi maliyet ve emek tasarrufu sağlanmıştır. E-Dönüşüm uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlarda hazırlanarak GİB'e iletilir.

    Özel Entegratörlük sisteminin sağlamış olduğu avantajlar

  • Mükellefler, Özel Entegratörler tarafından sunulan hizmetler aracılığı ile Vergi Usul Kanununa uygun e-belgelerinizi hem müşterilerinizin mail adreslerine hem de GİB’e gönderebilirsiniz.
  • Tüm e- dönüşüm müşterilerinizin ve firmanızın belge ve bilgilerinizi 10 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
  • Veri akış kontrolleriniz, Gelen-Giden evrak bilgilerinizin kontrol ve denetimlerini sağlayabilirsiniz.
  • Maliyet, Zaman ve Emek tasarrufu sağlayabilirsiniz.
  • GİB sistem entegrasyonu ile firmaların ve müşterilerinizin vermiş olduğu vergi numaralarının fiilen gerçeklik kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.
  • Raporlama, bilgilendirme imkanları ile firmanızın ve müşteri firmalarınızın aylık yıllık iş akışını anında görüntüleyebilirsiniz.